Gymnasieelevers elevresor

Angående ungdomskort.

 Ansökan av Ungdomskort (Detta måste göras av alla som har/kommer att ha rätt till resebidrag/busskort till/från skolan. Ersätter busskort för alla mellan 7-19 år.)

De elever som är äldre än 19 år har rätt till resebidrag till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år. Du anmäler enklast via vårt webbformulär

En elev kan har rätt till resebidrag om hen uppfyller kriterierna för elevresor. En elev får resebidrag om det är minst 6 km till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inget busskort. Länk till reglementet.PDF 

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant resetillägg. Örnsköldsviks kommun ersätter gymnasieelever som har längre gångavstånd till busshållplats än 6 km med kontantersättning. Ersättningens storlek varierar beroende på gångavståndet.

Gångavstånd: 6 - 12 km:  240 kr/ mån 13 - 26 km:  375 kr/ mån 27 - 35 km: 455 kr/ mån 36 - 45 km: 540 kr/ mån 46 km eller mer: 620 kr/ mån

Ersättningen utbetalas en gång per termin och för max fyra månander på hösten och fem månader på våren. Utbetalningsdatum är 27:e oktober och den 27:e mars. Utbetalning sker inte retroaktivt.

Ansökan inför varje ny termin görs via blanketten Ansökan för reseersättning utöver resebidragPDF

Om du hellre vill ansöka via vanlig post skriver du ut ansökan och skickar den till:

Örnsköldsviks kommun
Trafikenheten, skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades

2019-09-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafikenheten
Handläggare
0660-880 05
Skicka e-post