Ansökan om skolskjuts

Denna blankett gäller för elever i grundskolan

Här kan ni läsa om hur vi handerar personuppgifter: www.ornskoldsvik.se/gdprlänk till annan webbplats

Det ni skickar till kommunen blir en allmän handling. Uppgifter som är en allmänna handlingar kan, efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen               

Läsåret

Anledning till ansökan (komplettera under övrig information) * (obligatorisk)
Multiple selectionElevuppgifter


Elevens personuppgifter * (obligatorisk)


Vårdnadshavare 1Vårdnadshavare 2


Sidan uppdaterades

2018-10-29

Sidansvarig: