Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Riksfärdtjänst

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst hos samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet. Du ska alltid skicka med ett läkarutlåtande första gången du ansöker om riksfärdtjänst.

Du behöver ansöka minst fem veckor före önskad avresedag. Inför storhelger, samt under perioden juni-augusti, bör du lämna in din ansökan ännu tidigare

Ansökan om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats

Läkarutlåtandelänk till annan webbplats

Ansökningshandlingarna skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik och parkering Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik 

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att beviljas riksfärdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet av minst tolv månader och innebära att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader, eller att du behöver hjälp under resan. Om du behöver mer hjälp under resan än vad trafikföretagen kan erbjuda kan du ansöka hos kommunen om att få ta med en ledsagare.

För att ansöka om färdtjänst ska man vara folkbokförd i kommunen.

Vad kostar riksfärdtjänst?

Egenavgiften för riksfärdtjänst är fastställd av regeringen och grundar sig på avstånd. Biljettkostnaden för eventuell ledsagare betalas av kommunen men du ansvarar själv för att skaffa ledsagare. 

Så beställer du riksfärdtjänst

För Riksfärdtjänstresor inom länets gränser ska du vända dig till Din tur kundcenter 0660-439 00.

För Riksfärdtjänstresor utom länets gränser hänvisar vi till Riksfärdtjänsten Sverige på telefonnummer 016-15 05 50.

Har du synpunkter på din riksfärdtjänstresa?

För Riksfärdtjänstresor utom länets gränser hänvisar vi till Riksfärdtjänsten Sverige på telefonnummer 016-15 05 50.

Om det gäller resa inom länet ska du vända dig till Länstrafiken Din Turlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Länstrafikens webbplats finns formulär för att lämna synpunkter respektive reklamera resan.

Regelverk

Förutsättningarna för riksfärdtjänst regleras i Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Som komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer för riksfärdtjänst.

Personuppgifter och sekretess

Uppgifterna i riksfärdtjänstärenden är skyddade enligt sekretesslagen. Uppgifterna får inte lämnas ut till någon obehörig utan samtycke från den person som ärendet gäller. Undantaget är sådana uppgifter som behövs för att ordna transporterna. Dessa har kommunen rätt att lämna till en beställningscentral eller trafikutövare.

Alla personhandlingar om riksfärdtjänst sparas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns på www.ornskoldsvik.se/gdprlänk till annan webbplats.

Vad gör jag om jag får avslag

Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i Härnösand. Information om hur du gör detta skickas med i det beslutsmeddelande du får när beslut tagits.

Flytt

Om du flyttar till en annan kommun upphör Riksfärdtjänsttillståndet att gälla. Du måste då vända dig till den kommun du är folkbokförd i för ny ansökan.

Sidan uppdaterades

2020-11-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Färdtjänsthandläggare
Skicka e-post

Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik

Besöksadress

Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik

OBS! Boka tid före besök!