Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Parkeringsregler

Parkeringsreglerna bygger på två enkla grundprinciper:

1. Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
2. Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Nedan finner du ett utdrag ur Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkeralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som tar upp de viktigaste bestämmelserna om stannande och parkering

Du får inte stanna eller parkera:

 • på eller tio meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe
 • på eller tio meter före en korsande cykel- eller gångbana
 • på en cykel- eller gångbana
 • på en busshållplats, annat för att låta passageraren stiga på/av (om det kan ske utan hinder för linjetrafiken)
 • på vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad
 • i ett cykelfält eller i ett spärrområde
 • på eller i närheten av backkrön, eller i närheten av en kurva med skymd sikt
 • i en vägport eller i en tunnel
 • längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter

Du får inte parkera:

 • framför en in-/utfart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras
 • så att något hjul står utanför parkeringsrutan eller annan markering som säger var parkering får ske
 • på en huvudled
 • på en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning
 • bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanans kant, eller bredvid en anordning (t ex en container) som är uppställd där

Sidan uppdaterades

2020-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Övik Parkering
Reception: Kontaktcenter, Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Telefon: 0660 - 26 62 62
E-post: info@ovikparkering.se