Parkera med tillstånd för rörelsehindrade (PRH)

Tillåtet parkera med handikapptillstånd

Parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade är markerade med en rullstolssymbol. Se karta för platser i centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sätt en bock i rutan för "Handikapp" under "Parkeringar" i vänsterspalten så visar kartan var platserna finns. När du parkerat placeras parkeringstillståndet på insidan av bilens vindruta så att tillståndet syns tydligt utifrån.

 • Parkeringstillståndet är personligt. Det är bara du som har fått tillståndet som har rätt att använda tillståndet och parkera på en plats som är reserverad för rörelsehindrade.
 • Den som tillståndet är utfärdat till ska finnas med i bilen på den plats som angivits i ansökan och som nummerserien på tillståndet anger - som förare (2284-XXXXX-ÅÅM/K-F) eller som passagerare (2284-XXXXX-ÅÅM/K-P).
 • Missbrukas tillståndet kan kommunen återkalla det.
 • Ett parkeringstillstånd är stöldbegärligt, lämna därför inte tillståndet i bilen då det inte används.

Avgifter

I Örnsköldsviks kommun är parkering med tillstånd för rörelsehindrade gratis på kommunal gatumark och på reserverade (skyltade) platser. Kommunen ser helst att du parkerar på reserverade platser. För parkering på privat mark - uppmärksamma skyltning alternativt kontakta fastighets- eller markägare för information om parkeringsavgift. Många kommuner har bestämt att rörelsehindrade med parkeringstillstånd parkerar gratis - kontakta varje kommun för besked om avgifter.

Tillståndet (PRH) ger rätt att parkera

 • på parkeringsplats för rörelsehindrade under den tid som skyltar vid parkeringen anger
 • under högst 3 timmar på gågata
 • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar. Parkering är tillåten om den inte hindrar annan trafik
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.

Parkeringstillståndet gäller i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer från den 4 juni 1998. Besked om hur tillståndet gäller utomlands kan du få genom att kontakta din handikapporganisation eller respektive lands ambassad.

Tillståndet ger inte rätt att parkera

 • där det är förbjudet att stanna
 • på huvudled, om det inte finns ett vägmärke säger att parkering är tillåten
 • på plats som är markerad för speciellt ändamål eller bestämt fordonsslag. Till exempel en busshållplats, vändplats, lastplats, taxiplats eller p-plats som är reserverad för buss eller lastbil.

Parkeringstillståndet gäller inte för parkering på privat mark. Kontakta fastighets- eller markägare för information om parkeringsavgift.

På gångfartsområde (finns i Örnsköldsvik på Ulvön) gäller tillståndet bara på speciella parkeringsplatser.

Sidan uppdaterades

2018-10-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafikenheten
Skicka e-post

Postadress för ansökan:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, PRH
891 88 Örnsköldsvik