Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Parkering för personer med rörelsehinder

Om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand har du möjlighet att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får bara utfärdas till den som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Transportstyrelsen anger ramarna och anser att de väsentliga svårigheterna att förflytta sig på egen hand ska bedömas från förmågan att förflytta sig med normalt använda gånghjälpmedel. Endast i undantagsfall beviljas ett parkeringstillstånd för passagerare - för den som inte själv kör bil.

Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Samhällsbyggnadsförvaltningen utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Du söker parkeringstillstånd med blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan fylla i blanketten och skriva ut den från din dator eller ansöka direkt via e-tjänsten.

Läkarintyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska skickas med ansökan. På intyget ska läkaren fylla i sin bedömning av din funktionsnedsättning.

För att kommunen ska kunna utfärda ett parkeringstillstånd behöver du också lämna ett foto i passformat. Formulär för foto och namnteckning hittar du som sista sida i ansökningsblanketten.

Du kan få blanketten för att söka parkeringstillstånd skickad hem till dig om du kontaktar kommunen, se kontaktinformation i högerspalten. Blanketten finns också att hämta i kommunens reception på Järnvägsgatan 6.

Lämna/skicka in ansökan

Din ansökan kan du lämna in i kommunens brevlåda eller direkt i vår reception. Du kan också skicka den med post till:
Örnsköldsviks kommun
Trafikenheten, PRH
891 88 Örnsköldsvik

Handläggning

När kommunen har utfärdat ett tillstånd skickas det med rekommenderad post till din bostad. Om du vill hämta ditt tillstånd gör du en anteckning om det på din ansökan. Då kan vi efter dina önskemål ringa, skicka en SMS-avisering eller e-post och meddela när och var tillståndet finns färdigt att hämta.

Avslag - överklaga beslut

Ett parkeringstillstånd utfärdas efter prövning och beslut av kommunens handläggare på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga kommunens beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen, som tidigare varit sista instans. Men nu, efter att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) avgjort ett mål och där konstaterat att PRH-tillstånd är en civil rättighet i enlighet med Europakonventionens artikel 6, ger detta en möjlighet att fortsätta till allmän förvaltningsdomstol. HFD har alltså beslutat att utöver den ordning som gäller för prövning av PRH-tillstånd (Länsstyrelsen, Transportstyrelsen) kan man fortsätta driva sitt mål vidare till Förvaltningsdomstolen - och om man får prövningsrätt - till Kammarrätten respektive HFD.

Förnya tillstånd

Ditt tillstånd förnyas inte automatiskt. Du måste göra en ny ansökan där kommunen ska göra en ny prövning utan att ta hänsyn till att du tidigare beviljats tillstånd. För att du ska vara säker på att få ditt nya tillstånd i tid så ska din ansökan vara hos kommunen senast två månader innan sista giltighetsdag. När ditt parkeringstillstånd har gått ut ska du lämna tillbaka det till kommunen.

Regelverk

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd. Dessa grudnar sig på Europeiska unionens rådsrekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Ett svenskt parkeringstillstånd gäller i hela EES med olika villkor i medlemsstaterna inom den Europeiska unionen. Publikationen med allmän informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och råd för villkor som gäller användandet av tillståndet i de olika länderna hittar du på länken.

Personuppgifter och sekretess

Alla personhandlingar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är sekretesskyddade enligt sekretesslagen och sparas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns på www.ornskoldsvik.se/gdprlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades

2020-11-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenterlänk till annan webbplats
0660-880 00
Skicka e-post

Handläggare trafikenheten
Skicka e-post

Skicka brev till:
Örnsköldsviks kommun
Trafikenheten, PRH
891 88 Örnsköldsvik

Besöksadress

Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik

OBS! Boka tid före besök!

Ansvarig chef

Camilla Åberg
TF Enhetchef Trafikenheten
0660 - 26 54 02