Du är här:

Vägarbeten, trafikstörningar

Här hittar du information om vilka vägarbeten och gatuprojekt som just nu är aktuella i kommunen. I beläggningsprogrammet kan du ta del av de vägarbeten som är planerade under 2019.


Gatuprojekt

Beläggningsarbeten i Örnsköldsvik 2 sept - 1 nov 2019

Från och med måndag 2 september kommer det att utföras beläggningsarbeten på våra vägar i kommunen. Detta kommer att innebära att trafikflödet kommer att störas. Vi hoppas på förståelse för de problem och störningar som kan uppkomma under arbetet.

Måndag 2 september

Fräsning Järvedsleden med påföljande asfaltbeläggning under vecka 37.

Tisdag 3 september

Fräsning Sundsvägen vid korsningen vid Carlgrensvägen med påföljande asfaltbeläggning under vecka 37.

Tisdag 3 september

Fräsning korsning Brogatan/Prästsundsvägen med påföljande asfaltbeläggning under vecka 37.

Vecka 36

Lappningsarbeten i Husum. Beräknas klart vecka 40

Vecka 37

Rondell E4 norr (Bröstarondellen) anslutningar mot Arnäsleden och Coop. Arnäsleden - Höglandsrondellen in/utfart Terminalvägen. Fräsning och asfaltbeläggning utförs nattetid för att minska trafikstörningar.

Modovägen norra sidan från refug mot Resecenter till Modovägen 55. Fräsning och asfaltbeläggning utförs nattetid för att minska trafikstörningar.

Vecka 38

Lappningsapbeten i centrala Örnsköldsvik/centrum. Beräknas klart under vecka 44.

Vecka 40

Lappningsarbeten i Ås, Själevad, Överhörnäs och Haffsta. Beräknas klart under vecka 44.

Vecka 44-45
Förstärkning av vägbanan på Bredby södra (även kallad Burmavägen) längs sträckan från korsningen Olympiavägen till Västergensjö 224, Bredbyn. Vägarbetet kommer innebära ökad trafik med lastbil i området och kan även påverka framkomligheten längs sträckan.

Vid frågor - kontakta Dennis Lundgren, trafik- och parkavdelningen, Örnsköldsviks kommun, tfn 0660-882 73

Frejgatan, vägombyggnad

Vi planerar för en ombyggnad av gatan på sträckan mellan Gammelängsvägen och Lindbyvägen. Arbeten planeras att påbörjas under sommaren 2019 och avslutas under hösten 2019.

Gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad

Skiss över gång- och cykelbro mellan Ås och Själevad.


I augusti 2018 påbörjdes bygget av gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad, som samhällsbyggnadsnämnden tidigare beslutat om.

Gång- och cykelvägen blir 1 300 meter lång och 2,5 meter bred och dras parallellt med Åsvägen på den norra sidan av vägen. I och med detta kommer Åsvägen att smalnas av till 5,5 meter och genomfartstrafik med tunga fordon förbjudas, förutom buss i linjetrafik. I projektet kommer även alla busshållplatser längs sträckan att bli tillgänglighetsanpassade.

Gång- och cykelvägen ansluts till befintlig gång- och cykelväg vid Kurvgränd i Ås samt vid Onsdagsvägen i Översjäla, med ett övergångsställe/passage som korsar Åsvägen vid Åsbergsvägen.

I september 2019 planeras gång- och cykelvägen stå klar.

Under byggnationerna uppmanas bilister om att försöka använda alternativa vägar, och anpassa hastigheten efter rådande förhållanden och visa hänsyn till gående, cyklister och de som arbetar efter vägen. Genomfartstrafik för tung trafik är sedan tidigare förbjuden efter Åsvägen, förutom för buss i linjetrafik. Detta eftersom körbanan blir betydligt smalare för att rymma gång- och cykelvägen.

Under juli månad 2019 har entreprenören semesterstängt och alla arbeten vilar.

Parkprojekt

Ängsmark

Under 2019 kommer kommunen att lämna några gräsytor oklippta i Åsdalsparken och Smedjebacken, se bilder nedan. Högt gräs bidrar till att öka den biologiska mångfalden genom att olika växter kommer i blom, och det gynnar insekter som är livsviktiga för ett fungerande ekosystem. Gräset kommer att slås och samlas upp i slutet av sommaren, när det mesta blommat över. Det här är ett långsiktigt arbete mot en bättre miljö och görs i ett projekt med fokus på ekosystemtjänster tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Åsdalsparken

Åsdalsparken - högt gräs inom markerade ytor

Smedjebacken - högt gräs äng

Smedjebacken - högt gräs inom markerade ytor


Skorpeds lekplats

Skorped får en ny områdeslekpark under sommaren 2019, skissen nedan visar hur lekparken kommer att byggas.

Skiss över planerad lekpark Skorped

Skiss över planerad lekpark i Skorped


Trippeltrixparken

Under sommaren 2019 kommer en spontanidrottsmötesplats - Trippeltrixparken att färdigställas. Mötesplatsen ligger i Sörliden - området mellan Sörbyvägen 17 och Järvhagavägen 7. Här nedan kan du se en skiss och foton över Trippeltrixparken.

Illustration Trippeltrixpark Sörliden

Illustration Trippeltrixpark Sörliden

Trippeltrixpark Sörliden

Trippeltrixpark Sörliden, översikt

Trippeltrixpark Sörliden luftvy

Trippeltrixpark Sörliden luftvy

Sidan uppdaterades

2019-10-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
Måndag - fredag 07:30 -17:00
0660-880 00
Skicka e-post

Trafik- och parkavdelningen
Skicka e-post

Felanmälan, synpunkter och förslag för kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser.

Felanmälan och förbättringsförslag via webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner appen "Ett bättre Örnsköldsvik" till mobil och surfplatta för felanmälan och förbättringsförslag.