Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vägarbeten, trafikstörningar

Här hittar du information om vilka vägarbeten och gatuprojekt som just nu är aktuella i kommunen.

Gatuprojekt

Gångbana på Alfredshemsbron avstängd

I samband med besiktningen av Alfredshemsbron, längs med Mododvägen, framkom att räcket på södra sidan av bron har skador. Skadorna på vägräcket bedöms så allvarliga att gångbanan på den aktuella sidan har stängts av och ett skydd för motortrafiken har satts upp. Den aktuella gångbanan kommer under perioden inte att snöröjas och gångtrafikanter hänvisas till gångbanan på andra sidan av bron under avstängningen.

Renoveringsåtgärder för bron kommer att utredas och projekteras under 2021.

Pågående beläggningsarbeten 2020

Just nu utförs asfaltering runt om i kommunen. I samband med dessa arbeten kan störningar i trafiken förekomma.

Parkprojekt

Ängsmark

Med början 2019 lämnar kommunen några gräsytor oklippta i Åsdalsparken och Smedjebacken, se bilder nedan. Högt gräs bidrar till att öka den biologiska mångfalden genom att olika växter kommer i blom, och det gynnar insekter som är livsviktiga för ett fungerande ekosystem. Gräset slås och samlas upp i slutet av sommaren, när det mesta blommat över. Det här är ett långsiktigt arbete mot en bättre miljö och görs i ett projekt med fokus på ekosystemtjänster tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Åsdalsparken

Åsdalsparken - högt gräs inom markerade ytor

Smedjebacken - högt gräs äng

Smedjebacken - högt gräs inom markerade ytor

Sidan uppdaterades

2020-10-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
Måndag - fredag 07:30 -17:00
0660-880 00
Skicka e-post

Trafik- och parkavdelningen
Skicka e-post

Felanmälan, synpunkter och förslag för kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser.

Felanmälan och förbättringsförslag via webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner appen "Ett bättre Örnsköldsvik" till mobil och surfplatta för felanmälan och förbättringsförslag.