Du är här:

Vägarbeten, trafikstörningar

Här hittar du information om vilka vägarbeten och gatuprojekt som just nu är aktuella i kommunen.

Gatuprojekt

Pågående beläggningsarbeten 2020

Just nu utförs asfaltering runt om i kommunen. I samband med arbetet kan störningar i trafiken förekomma under dessa perioder.

Från och med Måndag v34 2020-08-07 och till och med Fredag ve 38 2020-09-18, kommer det att utföras beläggningsarbeten. Detta kommer att innebära att trafikflödet kommer att störas under perioden. Arbeten som gennomförs är fräsning och asfaltsbeläggning. Vi ber trafikanterna att visa hänsyn under pågående arbeten.

  • Målevägen-Lillback
  • Hörnettrondellen (höger körfält)
  • Strandgatan (infart paradiset till Lasarettsgatan)
  • Villagatan (Museumrondellen till kordning Landsjöbacken
  • Fabriksvägen (Husum. refuger korsning mot ReseCentrum. Nattarbete)
  • Bruksvägen (Husum. Korsning infart mot Fabriken. Nattarbete

Observera att förändringar av tiderna ovan kan ske.

Parkprojekt

Ängsmark

Under 2019 kommer kommunen att lämna några gräsytor oklippta i Åsdalsparken och Smedjebacken, se bilder nedan. Högt gräs bidrar till att öka den biologiska mångfalden genom att olika växter kommer i blom, och det gynnar insekter som är livsviktiga för ett fungerande ekosystem. Gräset kommer att slås och samlas upp i slutet av sommaren, när det mesta blommat över. Det här är ett långsiktigt arbete mot en bättre miljö och görs i ett projekt med fokus på ekosystemtjänster tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Åsdalsparken

Åsdalsparken - högt gräs inom markerade ytor

Smedjebacken - högt gräs äng

Smedjebacken - högt gräs inom markerade ytor


Skorpeds lekplats

Skorped får en ny områdeslekpark under sommaren 2019, skissen nedan visar hur lekparken kommer att byggas.

Skiss över planerad lekpark Skorped

Skiss över planerad lekpark i Skorped

 

Sidan uppdaterades

2020-08-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
Måndag - fredag 07:30 -17:00
0660-880 00
Skicka e-post

Trafik- och parkavdelningen
Skicka e-post

Felanmälan, synpunkter och förslag för kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser.

Felanmälan och förbättringsförslag via webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner appen "Ett bättre Örnsköldsvik" till mobil och surfplatta för felanmälan och förbättringsförslag.