Du är här:

Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Trafik och parkavdelningen har under 2018 inte fått tillåta blomlådor i de bostadsområden där hastigheterna har blivit sänkta till 30 km/h. När det gäller tillstånd för blomlådor kommer kommunen att utvärdera resultatet av hastighetsförändringen när hela hastighetsplanen genomförts och en oberoende utredning av resultatet genomförts.

Information om hastighetsplanen finns på denna länk:
Hastighetsplan

Samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar för tillstånd finns på följande länk: Samhällsbyggnadsnämndens kriteriedokument för blomlådorPDF

Sidan uppdaterades

2019-02-19

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Trafikhandläggare
Trafik och park,
0660 - 884 07, 0660 - 888 23
Skicka e-post , Skicka e-post