Du är här:

Cykelbarometrar

I dagsläget finns det tre cykelbarometrar i Örnsköldsvik. Hösten 2011 installerades den första cykelbarometern på Modovägen i höjd med gamla järnvägstation (se bild). Den andra barometern installerades hösten 2013 vid Resecentrum norra och sommaren 2018 installerades en tredje barometer längst Järvedsleden.

Cykelbarometer.

Cykelbarometer.

Syftet med cykelbarometern är att få en uppfattning om cykelflödet till och från centrum. Statistiken kan också vara ett bra hjälpmedel när det gäller prioritering av drift- och underhåll och även åtgärder som höjer trafiksäkerheten längs sträckan.

Antal cyklister mäts via en radar som sitter ovanpå cykelbarometern. Cykeltrafiken uppdateras kontinuerligt på barometern men statistiken finns även att ta del av på internet, se länk till höger här på sidan. Där kan du även se den sammanräknade koldioxidbesparing cyklisterna medverkat till jämfört med om de skulle ha kört bil.

Sidan uppdaterades

2020-08-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Magnus Granath
Enhetschef
0660-884 09
Skicka e-post

Mer information