Du är här:

Cykelplan för Örnsköldsviks centralort

En policy för cykling har antagits av kommunfullmäktige i april 2016. Policyn utgör en del av kommunens cykelplan som består av tre olika dokument; policy, strategi och riktlinjer. 

Policy för cykling

Antagen av kommunfullmäktige och redovisar tre huvudmål:

  1. Öka andelen resor med gång- och cykel
  2. Ökad säkerhet och trygghet för cyklister
  3. En sammanhängande cykelinfrastruktur av god kvalitet

Strategi för cykling

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och redovisar:

  • mätbara delmål (kopplat till huvudmålen) och tillhörande indikatorer
  • förslag till organisation för gång- och cykelfrågor
  • beslut om att utöka gång- och cykelvägnätet med ca 16 km, vilket innebär investeringskostnader på 60-67 miljoner och tillkommande ca 1,5 miljon kr i drift och underhållskostnader när allt är utbyggt. Utbyggnadstakt är inte beslutat, utan det prövas årligen i samband med verksamhetsplanering och budgetarbete

Riktlinjer för cykling

Dokumentet är under bearbetning och kommer att antas av respektive berörda förvaltningar, kommunstyrelseförvaltningarna och samhällsbyggnadsförvaltningen efter sommaren 2016.

Dokumentet kommer innehålla:

  • bakgrund och aktuella förhållanden kring cykling i Örnsköldsvik idag
  • riktlinjer för olika förvaltningars hantering av cykel i fysisk planering, beteendepåverkande insatser, hjälmanvändning med mera
  • utbyggnadsplan för nya gång- och cykelbanor i centralorten, med prioritetsordning och investerings- och kapitalkostnader för respektive objekt
  • riktlinjer för en förbättrad drift- och underhåll av vägnätet samt förslag till cykelparkeringsplatser i centrum

Här kan du ta del av antagna dokument
Policy för cykling i Örnsköldsviks centralortPDF

Strategi för cykling i Örnsköldsviks centralortPDF

Sidan uppdaterades

2020-09-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Claes Edblad 
Infrastrukturstrateg
tillväxtavdelningen
0660- 885 13
Skicka e-post