Vägarbeten, trafikstörningar

Här hittar du information om vilka vägarbeten och gatuprojekt som just nu är aktuella i kommunen. I beläggningsprogrammet kan du ta del av de vägarbeten som var planerade under 2018.

Trafiksäkerhet

 

Gatu- och parkprojekt

Frejgatan, vägombyggnad

Vi planerar för en ombyggnad av gatan på sträckan mellan Gammelängsvägen och Lindbyvägen. Arbeten planeras att påbörjas under sommaren 2019 och avslutas under hösten 2019.

 

Gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad

Skiss över gång- och cykelbro mellan Ås och Själevad.

I augusti 2018 påbörjdes bygget av gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad, som samhällsbyggnadsnämnden tidigare beslutat om.

Gång- och cykelvägen blir 1 300 meter lång och 2,5 meter bred och dras parallellt med Åsvägen på den norra sidan av vägen. I och med detta kommer Åsvägen att smalnas av till 5,5 meter och genomfartstrafik med tunga fordon förbjudas, förutom buss i linjetrafik. I projektet kommer även alla busshållplatser längs sträckan att bli tillgänglighetsanpassade.

Gång- och cykelvägen ansluts till befintlig gång- och cykelväg vid Kurvgränd i Ås samt vid Onsdagsvägen i Översjäla, med ett övergångsställe/passage som korsar Åsvägen vid Åsbergsvägen.

Hösten 2019 planeras gång- och cykelvägen stå klar.

Sidan uppdaterades

2019-04-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
Måndag - fredag 07:30 -17:00
0660-880 00
Skicka e-post

Trafik- och parkavdelningen
Skicka e-post

Felanmälan, synpunkter och förslag för kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser.

Felanmälan och förbättringsförslag via webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner appen "Ett bättre Örnsköldsvik" till mobil och surfplatta för felanmälan och förbättringsförslag.