Du är här:

Upplåtelse av offentlig plats

Offentlig plats är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som enligt detaljplanen är allmän plats. Även mark för hamnverksamhet och som är tillgänglig för allmänheten samt utrymmen inom- och utomhus som används för allmän trafik är offentlig plats. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål måste du söka tillstånd hos polismyndigheten.

För att hyra torghandelsplats söker du tillstånd från Cesam. Mer information finns under hyra torghandelsplatsöppnas i nytt fönster.

Vissa avgifter för markupplåtelse av offentlig plats tas bort under 2020

För att underlätta för lokala näringsidkare med anledning av Covid-19 har Örnsköldsviks kommun beslutat att ta bort en del avgifter för kommunal upplåtelse av offentligt plats under perioden 1 januari till och med 31 december 2020. Beslutet gäller för avgifter tillhörande A.1 och A.2 försäljningskiosker, A3 tillfällig försäljning, A.4 gångbaneservering, restaurangverandor, friluftsserveringar och D torgplatser (se Avgifter för upplåtelse av offentlig plats). Tillstånd krävs precis som tidigare. Du som redan betalat en avgift som berörs av detta beslut kommer att få den återbetald. Har du en obetald faktura som berörs av detta beslut kommer fakturan makuleras. 

Använda offentlig plats för att ta bort snö/is från tak

Som fastighetsägare är du skyldig att omgående ta bort snö och is från tak och rännor om de riskerar att rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats (gator, gångbanor, torg, gågator och parkmark)!
Behöver du använda offentlig plats för att utföra arbetet ska du anmäla detta till kommunen och uppfylla vissa krav, se Is och istappar.

Alla ärenden om upplåtelse av offentlig plats handläggs hos polisen i Sundsvall.

Detta innebär att det är viktigt att tänka på att skicka din ansökan i god tid. Under handläggningen skickas remisser till flera instanser. Normal handläggningstid är 1-2 veckor, men under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt. Har polisen fått din ansökan för sent kan det hända att de avvisar ansökan.

När din ansökan är registrerad hos polisen skickar de en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Om inte e-post angivits skickas avin per post. Observera att polisen inte börjar handlägga ditt ärende innan polisens handläggningsavgift är betald.

Så här går det till när du söker tillstånd

 • Du ansöker om tillstånd på polisens hemsida: Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats på polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökningsblanketten kan även hämtas och lämnas i polishusets reception. Observera att polisen inte börjar handlägga ditt ärende innan polisens handläggningsavgift är betald.
 • Polisen begär ett yttrande från kommunen om kommunen ansvarar för platsen. Polisen kan även be andra berörda att yttra sig.
 • Kommunen skriver ett yttrande till polisen med de villkor kommunen har för att upplåtelsen ska kunna godkännas. Kommunen har vetorätt vilket betyder att polisen inte kan ge tillstånd om kommunen inte anser att din ansökan kan godkännas. Oftast skriver kommunen att polisen får ge tillstånd om vissa villkor uppfylls, till exempel att du ska städa efter dig.
 • Polisen skickar beslutet och yttranden till dig.

Avgift

Polisen tar en avgift för att handlägga din ansökan. Här finns mer information om polisens avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan godkänns och det är Örnsköldsviks kommun som äger marken så tar kommunen ut en avgift. Kommunens avgifter finns i avgifter för upplåtelse av offentlig platsPDF. Kommunen skickar ut en faktura till den adress du uppgivit i ansökan till polisen.

Vanliga upplåtelser

 • Uteservering
 • Gatupratare
 • Marknader
 • Utomhusarrangemang
 • Mässor
 • Tält
 • Sport- och fritidsarrangemang
 • Fester, t.ex. hamnfest, Barnens dag
 • Valstugor
 • Upplag för schaktmassor, bodar, container
 • Byggställningar  
 • Skylift, kranbil, teknikbil
 • Reklam

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig: