Du är här:

Upplåtelse av offentlig plats

Offentlig plats är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som enligt detaljplanen är allmän plats. Även mark för hamnverksamhet och som är tillgänglig för allmänheten samt utrymmen inom- och utomhus som används för allmän trafik är offentlig plats. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål måste du söka tillstånd hos polismyndigheten.

För att hyra torghandelsplats söker du tillstånd från Cesam. Mer information finns under hyra torghandelsplatsöppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare är du skyldig att omgående ta bort snö och is från tak och rännor om de riskerar att rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats (gator, gångbanor, torg, gågator och parkmark)!
Detta kan man få göra genom endast en anmälan till kommunen om man uppfyller vissa krav, se Is och istappar.

Så här går det till när du söker tillstånd

 • Du ansöker om tillstånd på polisens hemsida: Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats på polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökningsblanketten kan även hämtas och lämnas i polishusets reception.
 • Polisen begär ett yttrande från kommunen om kommunen ansvarar för platsen. Polisen kan även be andra berörda att yttra sig.
 • Kommunen skriver ett yttrande till polisen med de villkor kommunen har för att upplåtelsen ska kunna godkännas. Kommunen har vetorätt vilket betyder att polisen inte kan ge tillstånd om kommunen inte anser att din ansökan kan godkännas. Oftast skriver kommunen att polisen får ge tillstånd om vissa villkor uppfylls, till exempel att du ska städa efter dig.
 • Polisen skickar beslutet och yttranden till dig.

Avgift

Polisen tar en avgift för att handlägga din ansökan. Här finns mer information om polisens avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan godkänns och det är Örnsköldsviks kommun som äger marken så tar kommunen ut en avgift. Kommunens avgifter finns i avgifter för upplåtelse av offentlig platsPDF. Kommunen skickar ut en faktura till den adress du uppgivit i ansökan till polisen.

Vanliga upplåtelser

 • Uteservering
 • Gatupratare
 • Marknader
 • Utomhusarrangemang
 • Mässor
 • Tält
 • Sport- och fritidsarrangemang
 • Fester, t.ex. hamnfest, Barnens dag
 • Valstugor
 • Upplag för schaktmassor, bodar, container
 • Byggställningar  
 • Skylift, kranbil, teknikbil
 • Reklam

Sidan uppdaterades

2019-03-15

Sidansvarig: