Du är här:

Nytt linjenät och turlista för tätortstrafiken i Örnsköldsvik

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under sammanträdet torsdag 21 september 2017 att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på ny turlista samt linjedragning för tätortstrafiken i Örnsköldsvik. Det nya linjenätet och turlistan började gälla den 10 december 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utvärdera och följa upp effekterna av den nya turlistan och linjedragningen. Resultatet kommer att redovisas under samhällsbyggnadsnämnden i augusti 2018.

Här kan du ta del av karta med nya linjedragningen.PDF

Varför behövs ett nytt linjenät i Örnsköldsviks tätort?

Det linjenät och turlista som kördes tidigare har gällt sedan 1999. Över tid har behovet att se över linjernas sträckningar och även turlistan aktualiserat mer och mer, eftersom samhällets utveckling skapar nya och andra förutsättningar för kollektivtrafiken. En ny hastighetplan för att höja trafiksäkerheten har tagits fram för Örnsköldviks kommun och håller på att genomföras, det innebär att de flesta gatorna och hela bostadsområden får lägre hastighet. Det har även varit en stor resandeutveckling i kollektivtrafiken senaste året, vilket skapat nya resandemönster i trafiken.

För att bibehålla och öka det kollektiva resandet i kommunen har man i undersökningar och studier sett att rakare linjedragningar och förbättrad framkomlighet skapar en snabbare resa vilket ger ökad effektivitet och attraktiv busstrafik. God turtäthet, korta restider, pålitlighet, enkelhet, kundskap och pris har visat sig ha störst betydelse för nuvarande och potentiella resenärer i de studier som har gjorts om att kunna öka det kollektiva resandet.

Det nya linjenät med tillhörande turlista, skapar förutsättningen att fortsätta med samma turtäthet som i dagläget, en tidtabell med körtider som håller, tillgängligheten till sjukhuset och även möjligheten till byten mellan linjer i centrum förbättras. Linjerna kommer att gå samma sträckning hela året och sommartrafiken förstärks med flera turer, det ökar tillgängligheten på sommaren och ger en tydligare turlista för resenärerna.

Har du frågor om den nya linjedragningen samt turlistan, skicka ett e-post till: nylinjedragning@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig: