Du är här:

Projekt kollektivtrafik Örnsköldsvik

Det pågår just nu en stor satsning på kollektivtrafik i Örnsköldsvik. Genom projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik arbetar kommunen bland annat för att uppnå en effektivare och mer anpassad linjedragning av tätortstrafiken. Den nya linjedragningen ska öka möjligheten till arbetspendling samt förbättra tillgängligheten till Örnsköldsviks sjukhus och resecentrum. Det kommer även att skapas nya vändplatser för buss, samt befintliga hållplatser kommer att ses över och göras mer tillgängliga. Projektet, som ska pågå till och med 2020, kommer även att utreda Örnparken och de kringliggande gatorna för ett framtida nav för kollektivtrafik.

Projektets mål är att få till en total ökning av resandet med kollektivtrafik i Örnsköldsvik genom långsiktigt hållbara infrastruktursatsningar, bygga ett attraktivt linjenät och satsningar på beteendeförändringar (som exempel öka kunskapen om kollektivtrafik). Det ska kännas naturligt att välja gång, cykel eller kollektivtrafiken framför bilen för att ta sig till arbete eller aktiviteter.

10 december öppnar en ny bussgata vid Örnsköldsviks sjukhus, som möjliggör att fler bussar inom tätortstrafiken ska kunna passera förbi sjukhuset.

Att uppnå en attraktiv kollektivtrafik med god tillgänglighet innebär:

  • Ett enkelt linjenät med god turtäthet och taktfasta tidtabeller
  • Trafik alla veckodagar med samma linjenät
  • Linjerna erbjuder snabba resor
  • Hållplatserna har hög standard; utformning, information, trygghet och säkerhet

Illustration över förändringarna som genomförts på Örnsköldsviks sjukhus och Hälsocentralen Ankaret. (Klicka för förstoring).

Håll utkik, informationen på den här sidan kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortgår.

Kontaktperson: Kjell Yngvér, strateg, trafik- och parkavdelningen, 0660 – 887 62, kjell.yngver@ornskoldsvik.se.

Sidan uppdaterades

2018-04-06

Sidansvarig: