Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Denna nyhet från 15 maj gick på nytt ut till prenumeranter vid en uppgradering 28 juni. Den är inte längre aktuell. Vi ber drabbade prenumeranter om överseende med felet.

Vårfloden minskar men ännu råder höga flöden

Det är fortsatt höga flöden runt om i länet men vattnet börjar sjunka undan i små och medelstora vattendrag. Det märks bland annat i de svårast drabbade områdena i Örnsköldsviks kommun som Grindnäset, Sidensjö och längs Själevadsfjärden.

SMHI:s prognoser visar att flödena i vissa vattendrag fortfarande är uppe i klass 2-nivå och att varningsnivåerna kommer att ligga kvar i länet ett tag till. De större vattendragen i länet, Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven, har fortsatt höga flöden. Där kommer flödet i Ljungan att ligga kvar på hög nivå ett antal dagar till, medan Indalsälven och Ångermanälven kan komma att stiga, men nivåerna väntas inte att bli problematiska.

Ingen samhällsviktig verksamhet är påverkad i nuläget men vissa delar av det mindre vägnätet är fortfarande påverkad av höga flöden och översvämningar.

Risk för ras och skred när vattnet drar tillbaka
Översvämningar kan göra jorden mer instabil och när vattnet drar sig tillbaka sjunker inte alltid grundvattennivån i samma takt samtidigt som vattendragens mothållande krafter minskar. Jordmassan riskerar då att komma i rörelse och ras och skred kan utlösas. Det finns en förhöjd risk för ras i exempelvis nipkanter, vägslänter och andra slänter mot vattendrag. Tecken på ett inledande skred kan vara:

  • plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • träd och stolpar som börjar luta
  • brott på ledningar och kablar i marken
  • färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Vid tecken på begynnande skred kontakta din kommun. Kontakta ditt försäkringsbolag om raset är vid din fastighet och hotar din egendom. Kontakta väghållaren om raset sker eller riskerar att ske vid en allmän väg.

Om ett ras skulle inträffa:

  • gå inte nära raskanten (raset kan fortsätta)
  • varna andra som kan befinna sig i området
  • i akuta situationer, ring 112

Läs mer om ras och skred på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-06-28