Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trafiksäkerhetsprojekt på Sundskolan och Sunnanängs förskola i Örnsköldsvik

Skiss över hämta/lämna-yta Sundskolan och Sunnanängs förskola

Skiss över hämta/lämna-yta Sundskolan och Förskola Sunnanäng

Nu är arbetet igång med att höja trafiksäkerheten på Sundskolan och Sunnanängs Förskola i Örnsköldsvik. Kommunens trafik- och parkavdelning driver pilotprojektet som har syftet att separera gående och cyklister från biltrafik och transporter, samt förbättra trafiksituationen längs Vetevägen (som löper utanför skolan), parkeringen och inom skolområdet.

Under sommaren ska det byggas en hämta/lämna-yta och ny besöksparkering vid Sundskolans västra gavel, ny infartsväg till personalparkering och varuintag, samt cykelparkeringar. Arbetet planeras att vara färdigt till höstterminens skolstart. Det kommer inte vara tillåtet att parkera på hämta/lämna-ytan. De som behöver parkera vid skolan hänvisas till markerade p-platser på nya besöksparkeringen där man kan parkera max 15 min eller max två timmar.

- Sundskolan och Sunnanängs förskola blir de första skolorna i kommunen med den här lösningen. Vår förhoppning är att fler föräldrar som idag inte törs släppa sina barn på egen hand till skolan, kommer att låta sina barn gå och cykla till skolan när trafiksituationen förbättras. Vi ska först utvärdera det här projektet och sedan fundera hur vi kan gå vidare med liknande åtgärder på fler skolor, berättar projektledare Marianne Olofsson.

En del av trafiksäkerhetsprojektet genomfördes redan hösten 2015, då det byggde avsmalningar på körbanan vid ett antal övergångsställen på Vetevägen. Avsmalningarna ska ge oskyddade trafikanter kortare sträcka att korsa vägen, vilket också får bilisterna att sänka farten.

- Vi har haft dialog med skolans elevråd och de var väldigt positiva till åtgärderna vid övergångsställena, då de tycker att bilarna kör saktare nu och stannar och släpper fram de gående. Vi hoppas på att de åtgärder vi genomför nu även ska få liknande effekt, säger Marianne Olofsson.

Frågor om trafiksäkerhetsprojektet: Marianne Olofsson, projektledare, 0660 - 886 95.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-05-26

 Kontakta oss

Marianne Olofsson
Utredningsingenjör/projektledare
 0660 - 886 95
Skicka e-post