Trafikpåverkan i samband med byggnationer i kvarteret Bryssel

Från och med 5 augusti kommer Lasarettsgatan mellan Köpmangatan och Fabriksgatan att stängas av för fordonstrafik. Klicka på bilden för att förstora.

Under hösten påbörjas byggnationen av 30 nya bostadsrättslägenheter i centrala Örnsköldsvik i området vid kvarteret Bryssel. Beräknad inflyttning är hösten 2022. Från och med 5 augusti kommer Lasarettsgatan mellan Köpmangatan och Fabriksgatan att stängas av för fordonstrafik. Trafiken leds om runt Ting1 som fortsätter att vara enkelriktad som idag.

Fabriksgatan kommer fartreduceras förbi brf Bryssel och kom­mer vara ett gångfartsområde under projekttiden. Gångfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och har väjningsplikt mot gående. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten. Genomfartstrafik mellan Strandgatan och Centralesplanaden ombeds att välja att trafikera Strandgatan via cirkulationsplats Stationsrondellen alternativt via Viktoriaesplanaden, för att minimera trafikflödet över Storgatan-gågatan.

Vid eventuella frågor kontakta:
Ida Vestin, platschef NCC, ida.vestin@ncc.se eller
Magnus Carlsson, projektledare HSB ProjektPartner, magnus.carlsson@hsb.se.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-07-09