Tjällossning pågår längs Åsvägen

Vårvärmen har infunnit sig och därmed tillhörande tjällossning och smältvattenflöden som just nu påverkar Åsvägen i anslutning till bygget av den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

Tjällossningen kan orsaka skador på vägen som kan leda till begränsad framkomlighet och snabbt varierande förhållanden i vägbanan. Det innebär att gupp och ytuppmjukning kan uppstå på kort tid, men kommunen bevakar och åtgärdar vägskador som uppstår löpande.

Vi ber därför samtliga trafikanter att visa hänsyn i trafiken och anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden.

Vid frågor, kontakta:
Jan-Åke Zachrisson, Örnsköldsviks kommun
Telefon, 0660-88 401

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-03-25