Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Start för ombyggnationer av bussgata vid sjukhuset

8 augusti 2017 kommer ett vägarbete påbörjas vid Örnsköldsviks sjukhus. Ombyggnationerna omfattar byggnationer av bussgata genom sjukhusområdet mellan Nygatan och Ångermanlandsgatan. Busshållplatser med väderskydd kommer att flyttas till gatan mittemot Hälsocentral Ankarets entré. Befintlig parkering väster om Hälsocentral Ankaret byggs om till en del bussgata, en del parkering och en del gång- och cykelbana. Den befintliga stödmuren som finns efter Ångermanlandsgatan kommer att rivas och en ny stödmur byggs. Arbetet planeras att vara färdigt 1 november 2017.

Utfarten från sjukhusområdet mot Ångermanlandsgatan kommer att regleras med trafikljus för att prioritera busstrafiken när bussgatan är klar. Fordon och gångtrafikanter kommer att kunna passera och ta sig till och från både sjukhuset och hälsocentralen under hela byggtiden. Allmänheten uppmanas att ta det försiktigt och vara uppmärksam på hänvisningsskyltar.

Ombyggnationerna är en del i projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik.

Här kan du läsa mer om projektet.

Kontaktperson för mer information:
Ann-Charlotte Edholm, Utredningsingenjör/projektledare
0660 – 884 00, 070-211 35 08
ann-charlotte.edholm@ornskoldsvik.se

Karta över Örnsköldsviks sjukhus och de planerade ombyggnationerna för bussgatan.

Vy över Örnsköldsviks sjukhus och de planerade ombyggnationerna för bussgatan.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-08-07