Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Satsning på kollektivtrafik i Örnsköldsvik

Det pågår just nu en stor satsning på kollektivtrafik i Örnsköldsvik. Genom projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik arbetar kommunen bland annat för att uppnå en effektivare och mer anpassad linjedragning av tätortstrafiken. Den nya linjedragningen ska öka möjligheten till arbetspendling samt förbättra tillgängligheten till Örnsköldsviks sjukhus och Resecentrum Örnsköldsvik C. Fler av stadsbussarnas linjer kommer att gå förbi sjukhuset och kommer att passera upp via Nygatan. Det kommer att skapas nya vändplatser för buss i Måle, Skidsta samt Hörnett och befintliga hållplatser kommer att ses över och göras mer tillgängliga. Projektet, som ska pågå till och med 2020, kommer även att utreda Örnparken och de kringliggande gatorna för ett framtida nav för kollektivtrafik.

Hittills har bland annat en busshållplats byggts vid Lungviksparken, Strandgatan – Sjögatan, hållplatsen på Vintergatan ska utökas i höst och en vändplats för buss håller på att färdigställas i Måle. I augusti startar ett större vägarbete vid Örnsköldsviks sjukhus, ombyggnationerna omfattar bland annat byggnationer av bussgata genom sjukhusområdet mellan Nygatan och Ångermanlandsgatan.

Projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik har som mål att få till en total ökning av resandet med kollektivtrafik i Örnsköldsvik genom långsiktigt hållbara infrastruktursatsningar, bygga ett attraktivt linjenät och satsningar på beteendeförändringar som exempelvis att öka kunskapen om kollektivtrafik.

Att uppnå en attraktiv kollektivtrafik med god tillgänglighet innebär:

  • Ett enkelt linjenät med god turtäthet och taktfasta tidtabeller
  • Trafik alla veckodagar med samma linjenät
  • Linjerna erbjuder snabba resor
  • Hållplatserna har hög standard; utformning, information, trygghet och säkerhet

Projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik är en del av de regionala projekten Koll2020 och Hållbara resor.

Här kan du läsa mer om projektet Kollektivtrafik Örnsköldsivk.

Här kan du läsa mer om projektet Hållbara Resor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner för mer information:
Elisabeth Strand Hübinette
0660 – 882 48
elisabeth.strand.hubinette@ornskoldsvik.se

Kjell Yngvér
0660 – 887 62
kjell.yngver@ornskoldsvik.se

Karta över Örnsköldsviks sjukhus och Hälsocentra Ankaret med information om vilka delar ombyggnationerna innehåller.

Karta över Örnsköldsviks sjukhus och Hälsocentra Ankaret med information om vilka delar ombyggnationerna innehåller. Grön väg markerar bussgatan.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-09-04