Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Resecentrum får förbättrade ledstråk för synskadade och nytt dörrparti

Under vecka 6 påbörjas ett arbete med att komplettera och förbättra de taktila ledstråken (för synskadade) i resecentrum. Arbetet förväntas pågå i sex till åtta veckor och innebär bland annat störande sågning i stengolvet, som mestadels kommer att utföras nattetid. Det är mest busstationen och loftgången över Modovägen som berörs.

Vecka 6 påbörjas också ett arbete med att installera ett dörrparti i resecentrum. Dörrpartiet kommer att placeras i loftgången, som går över Modovägen vid övre delen av resecentrum, för att kommunen ska kunna hålla endast tågstationsdelen av resecentrum öppet nattetid. Arbetet med installationen av dörrpartiet förväntas ta en till två veckor. Under arbetets gång kommer du att kunna passera genom resecentrums loftgång under tågens ankomst- och avgångstider, med risk för endast mindre störningar. Under övriga tider kan loftgången temporärt bli avstängd för förbipasserande.

Kommunen ber om överseende med eventuella störningar som arbetet innebär.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-02-01