Pilotprojekt blir permanent tankled för snöskoter

I Örnsköldsviks kommun har ett pilotprojekt pågått sedan vintersäsongen 2016/2017där en ny tankled för skoteråkare testats innanför skoterförbudsområdet i Örnsköldsviks tätort. Från och med 26 november 2018 öppnades tankleden permanent. Syftet med leden är att förbättra servicen och möjligheten att tanka i området för skoteråkare från Örnsköldsvik och besökare. Tankleden är ett resultat av ett gott samarbete i skotersamverkansgruppen som består av representanter från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, Nolaskogs skoterklubb och Polismyndigheten.

Tankleden går från den befintliga skoterleden mellan Nordanås och Arnäs, därifrån går den vidare och korsar Hälsans stig, passerar över Höglandssjön, korsar Hälsans stig, parallellt med Sportvägen, korsar Björnavägen parallellt med fastighet Kroksta 18:1och korsar därefter Krokstavägen innan den kommer fram till bensinstationen i Kroksta.

Karta över tankleden

Läs mer här om arbetet med tankleden.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-12-03