Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny turlista och linjedragning för tätortstrafiken i Örnsköldsvik

Under torsdagens sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden att införa ny turlista och linjedragning enligt förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya turlistan innebär en uppskattad kostnadsökning för kollektivtrafiken med cirka 1,8 miljoner kronor 2018. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från nämnden att följa och utvärdera effekterna av den nya turlistan och linjedragningen. Utvärderingen ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i augusti 2018.

Den positiva resandeutvecklingen av tätortstrafiken efter införandet av ungdomskortet (2016) samt nya hastighetsplanen har gjort att dagens turlista inte håller, vilket skapar förseningar i trafiken. Den nya turlistan och linjedragningen skapar förutsättningar att kunna fortsätta med samma turtäthet som i dagläget, en tidtabell med körtider som håller, tillgängligheten till sjukhuset och även att möjligheten till byten mellan linjer i centrum förbättras. Linjerna kommer att gå samma sträckning hela året, och sommartrafiken förstärks med flera turer vilket ökar tillgängligheten på sommaren och ger en tydligare turlista för resenärerna.

Den nya turlistan och linjedragningen kommer att börja gälla 10 december 2017 och mer information kommer du att kunna ta del av på dintur.se samt på kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om varför kommunen inför den nya turlistan och linjedragningen.

Kontaktperson för frågor kring nämndens beslut: Leif Lindholm, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 0660 – 88158, 070 – 329 18 31.

För mer information om linjedragning och turtäthet:nylinjedragning@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-09-25