Ny servicelinje och fler avgångar på vissa sträckor inom tätortstrafiken i Örnsköldsvik

Från och med söndag 9 december 2018 utökas tätortstrafiken i Örnsköldsviks kommun med en ny servicelinje (linje 411) med sex avgångar varje vardag mellan kl. 09.00-14.00 längs sträckan Resecentrum Örnsköldsvik C‑-Skärpebacken. Den nuvarande linje 401 utökas även med 15 minuters trafik i peaktid (den tid på dygnet då det är flest bussresenärer) på sträckan Örnparken-Skidsta.

Den nya servicelinjen och utökade avgångar skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag från nämnden följt upp och utvärderat effekterna av det nya linjenätet och turlistan som började gälla 10 december 2017. Tillsammans med Nobina och Kollektivtrafikmyndigheten har de arbetat fram förbättringsförslagen utifrån linjeomläggningen och synpunkter som inkommit genom medborgardialog vid informationsträffar.

Mer information om tidtabeller och kontaktuppgifter hittar du på Din turs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den nya servicelinjen (linje 411) trafikerar sträckan resecentrum Örnsköldsvik C- Skärpebacken. Klicka på bild för att förstora.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-11-28