Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny lägre hastighet i Bodum

Karta över området som berörs av hastighetsförändringen.

Från och med onsdag 23 november gäller sänkt hastighet från 70km/h till 50km/h efter väg 1060 Norra Skepparvägen – Bodum. Ett beslut som fattats av Trafikverket efter att man tillsammans med Örnsköldsviks kommun granskat vägens förhållanden. Hastigheten 50km/h gäller nu längs hela sträckan från Norra Skepparvägen i Bodum fram till en bit efter avfarten mot Dekarsjön.

I en åtgärdsvalsstudie som genomförts av Trafikverket i samarbete med kommunen har det framkommit brister längs sträckan. Anledningen till den sänkta hastigheten är att vägen är krokig, smal och kuperad samt att sträckan saknar alternativa vägar för gång och cykeltrafikanter. Många barn och ungdomar färdas dagligen längs sträckan för att ta sig till bland annat skola och fotbollsplan. Boende i området upplevde den tidigare hastigheten på 70km/h som farlig. Därför prioriterar Trafikverket att bygga en gång och cykelväg längst vägen. Den produktionen ligger flera år framåt i tiden och i väntan på den nya gång och cykelvägen har man genomfört en sänkning av hastigheten.

— Det gläder mig att vi kunna uppfylla de boendes önskan efter så många år. Kommunen har ett väldigt gott sammarbete med Trafikverket och trafiksäkerhet står högst på dagordningen, säger Elisabeth Strand Hübinette, Örnsköldsviks kommun.

Mer information om åtgärdsvalsstudien och den planerade gång och cykelvägen hittar du här.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-11-23