Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade

1 juli 2016 införde Transportstyrelsen nya föreskrifter för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, föreskrifterna gäller för alla kommuner i Sverige. De nya föreskrifterna innebär bland annat att man nu ska göra en bedömning utifrån de funktionshinder som påverkar förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Tidigare föreskrifter inriktade sig på hur långt man kunde förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehinder kan du få om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Med tillståndet kan du parkera på platser som är reserverade för personer med rörelsehinder. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är i första hand till den som själv kör sitt fordon, tillstånd för passagerare beviljas endast i undantagsfall.

Nytt för i år är även att överklagande av beslut kring tillståndet nu kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Här kan du ta del av mer information och ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehinder.

Har du frågor om de nya föreskrifterna, kontakta trafikenheten via 0660-886 79 eller prh@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-10-25