Nya åtgärder och rutiner för kommunens lekplatser och grönområden

Idag finns det sammanlagt 71 lekplatser runt om i kommunen. Varje vecka utför kommunen tillsyn av lekplatserna, och utöver det underhåll. Varje år sker dessutom en besiktning av samtliga lekplatser enligt europastandarderna, vilket medför krav på en mängd olika åtgärder. För att säkerställa trygga och attraktiva lekplatser behöver antalet lekplatser halveras. Utifrån uppdraget att få budget i balans har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att minska antalet lekplatser till 37 stycken under perioden 2020–2023. Detta kommer att ske etappvis och under 2020 kommer sammanlagt 10 lekplatser tas bort.

Beslutet kan innebära att vissa kommer få färdas längre sträckor än idag för att besöka en lekplats. Det kommer även att bli fler än idag som har hinder i form av större väg eller järnväg mellan sin bostad och en lekplats. Med en centralt placerad områdeslekpark/generationsmötesplats, som ersätter de mindre lekplatserna, finns däremot större möjligheter att garantera en säker lekplats för våra unga invånare. Förhoppningen är även att öka möjligheten till gemensamma mötesplatser och utflyktsmål där fler invånare i alla åldrar har möjlighet att träffas och umgås.

Under 2020 kommer lekplatser avvecklas på följande platser:

  • Morkullevägen – Gimåt
  • Mariavägen - Själevad
  • Markvägen - Själevad
  • Hallbacken – Sund
  • Majsvägen - Sund
  • Lindervägen- Svartby-Brösta
  • Violvägen - Svartby-Brösta
  • Mimosavägen - Svartby-Brösta
  • Nybovägen – Husum
  • Murkelvägen - Moliden

Information om vilka lekplatser som kommer att avvecklas under 2022-2023 kommer att presenteras på kommunens webbplats. All godkänd lekutrustning kommer att återanvändas inom kommunen, resterande kommer av säkerhetsskäl avyttras.

Förändrade rutiner för gräsklippning och sophantering

I kommunen finns stora gräsytor som kommunen sköter till stora kostnader. Som en besparingsåtgärd kommer kommunen att utföra färre klippningar och slaghackningar på dessa ytor. En del sopkärl runt om i kommunen kommer även att plockas bort. Sopkärl kommer att finnas på större mötesplatser och där många männsikor är i rörelse. Med färre sopkärl som behöver tömmas, sparar vi både på miljön och på våra gemensamma resurser. Tillsammans hjälps vi åt att hålla vår kommun ren!

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-06-09