Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen och Trafikverket fortsätter planera för gång- och cykelväg i Bonäset/Bodum

Örnsköldsviks kommun och Trafikverket samarbetar i ett projekt för att bygga en gång och cykelväg parallellt med Bonäsvägen (väg 1060), från Kabyssvägen och till Dekarsövägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att binda samman befintlig gång- och cykelväg från centrum och hela vägen ut till korsningen vid Dekarsövägen.

Just nu arbetar projektet med att ta fram en vägplan, en process som tar ungefär 2 år och som utreder markfrågor samt var och hur det ska byggas. Kommunen och Trafikverket ansvarar för olika delar av vägsträckan, se bild nedan. Kommunen ansvarar för vägen som sträcker sig från Kabyssvägen till Norra Skepparvägen, därifrån är det Trafikverket som ansvarar för sträckan fram till Dekarsövägen. Trafikverket genomförde ett samråd mellan juni till sista augusti för den statliga vägsträckan. Gång- och cykelvägen, på sträckan Kabyssvägen till Norra Skepparvägen, finns redan reglerad i gällande detaljplan och utreds och projekteras enligt plan.

Beräknad byggstart för både den kommunala och statliga sträckan är år 2020.

Här kan du ta del av kommunens information om projektet.

Information om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta som markerar kommunen och Trafikverkets vägsträckor.

Klicka för att förstora bilden.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-09-12