Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information om förhöjd risk för svår vårflod

Prognoser från SMHI visar att det finns förhöjd risk för svår vårflod i kommunens små och medelstora vattendrag inom de kommande två veckorna. I takt med att snön och isarna smälter så ökar vattenmängden i mark, sjöar och vattendrag. Detta kan medföra allvarliga översvämningsproblem med konsekvenser som att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten.

Det här gör kommunen

Kommunen bevakar vattenläget kontinuerligt genom SMHI och andra aktörer i länet och arbetar med förebyggande åtgärder, för att undvika att viktiga samhällsfunktioner skadas vid en eventuell översvämning.

Kommunens trafik- och parkavdelning arbetar bland annat med att kontinuerligt säkra flödet i rensbrunnar, dagvattenbrunnar och gatubrunnar. Om du upptäcker att vägtrummor eller andra vattendrag förstör eller svämmar över vägen kan du meddela oss detta genom appen Felanmälan Örnsköldsvik eller via webbformuläret här. Vid akuta tillfällen kan du även ringa oss så har vi en chans att åtgärda felet.

Räddningstjänsten har en grundberedskap för översvämningar samt ett lager med ofyllda sandsäckar för det som är räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänstens insatser kommer att prioriteras till att säkra upp samhällsviktiga verksamheter som vård och omsorg eller funktioner som dricksvatten- eller elanläggningar före enskilda hushåll. I dagsläget finns det därför ingen möjlighet att hämta sandsäckar hos oss.

Du har ett eget ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kommer några tips på hur du förbereder dig för en översvämning:

  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Planera för eventuella barriärer och vid behov hyr eller köp pumpar.
  • Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för ras och skred ned i vattnet vilket kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
  • Förhindra att vatten tränger upp genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Detta gäller generellt, inte bara dig som bor i närheten av ett vattendrag.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ditt försäkringsbolag kan även ha tips på vad du kan göra för att undvika och förebygga vattenskador.
  • Tänk på hur snö kan smälta vid din fastighet. Vid behov flytta snö som ligger nära ditt hus.
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler, exempelvis webbplatser för kommunen, vattenbolag, elbolag och SMHI.

Undvik att gå eller köra genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger, meddrivna föremål och brunnar utan lock kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Läs mer om vårflod och översvämningar på SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Krisinformation.seöppnas i nytt fönster.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-05-07

 Kontakta oss