Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information kring snöröjning efter det kraftiga snöovädret

snöhög och trakor

På grund av gårdagens kraftiga snöoväder som drabbat länet arbetade ett 50- tal enheter dygnet runt med att snöröja gator och vägar på kommunens vägnät. Störst problematik har varit kraftig nederbörd i kombination med friska vindar, vilket inneburit att vägar som snöröjts snabbt har drivit igen.

— Vi ber allmänheten om förståelse att vi arbetar så snabbt vi kan och att vara uppmärksamma och ta det lugnt i trafiken. Vi kommer under nästa vecka att börja bredda vägar och gång och cykelbanor samt förbättra sikten i korsningar, säger Peter Zakrisson, enhetschef Örnsköldsviks kommun.

Nu närmast väntar utlastning av de stora snöhögar som bildats i Örnsköldsviks centrum till följd av den kraftiga nederbörden. Med start vid 21-tiden ikväll (fredag 2 februari) fram till lördag förmiddag kommer ett 30-tal fordon att hantera snöhögarna från övre delen av stadskärnan. Under natten mellan söndag och måndag kommer arbetet att fortsätta i delen söder om E4. För att underlätta snöröjning och utlastning uppmanas allmänheten att i största möjliga mån undvika att parkera längs gatorna i Örnsköldsviks centrum under dessa tider.

Det pågår även hyvling och där börjar vi med bussgator och större vägar.

Arbetet med att återställa vägar, gång och cykelbanor i normalt läge väntas ta 2-3 veckor det förutsatt att det inte drar in nya snöoväder under tiden.

— Det har varit några hektiska dygn och det är inte riktigt över ännu. Vi vill rikta ett stort tack till alla chaufförer som kört oavbrutet sedan onsdag kväll. De har gjort och gör ett fantastiskt bra jobb, säger Peter Zakrisson.

Vill du felanmäla något som gäller vägar, gång och cykelbanor? Då ska du använda dig av kommunens felanmälansystem. Ladda hem appen Felanmälan Örnsköldsvik eller fyll i webbformuläret för felanmälan som du hittar via www.ornskoldsvik.se/felanmälanlänk till annan webbplats. Du kan även kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp att felanmäla, via telefon 0660 – 880 00, måndag - fredag 07:30 - 17:00.

När det gäller läget i trafiken i länet, både väg och järnvägstrafik är den fortfarande ansträngt. Trafikverket uppmanar därför trafikanter att visa hänsyn och underlätta för den snöröjning som sker. Desto mindre trafik på vägarna innebär desto bättre förutsättningar för röjningsresurser att kunna arbeta effektivt. Trafikverkets röjningsresurser inriktas nu på att transportera bort större snömängder, främst gäller det järnvägssträckor där trafiken fortfarande är stoppad.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2018-02-02