Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gratis busskort till barn- och unga i kommunen

Med förutsättning att beslut fattas i kommunfullmäktige 20 juni, kommer kommunen inför gratis busskort till barn- och unga mellan 7 – 19 år och som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun.

Det nya busskortet kallas ungdomskort och är ett personligt färdbevis som gäller från 1 januari det år barnet fyller 7 år, till 31 december det år barnet fyller 19 år. Kortet gäller för obegränsat antal resor, alla dagar, året om på all linjelagd busstrafik (gäller inte kommersiell busstrafik och Norrtåg) inom hela Örnsköldsviks kommun.

— Syftet med ungdomskortet är att skapa bättre rörlighet för ungdomar i kommunen och uppmuntra barn-och unga samt övriga familjemedlemmar att välja kollektiva trasportmedel. Målet är att resandet med kollektivtrafik ska fortsätta att öka, vilket är en viktig del i Örnsköldsviks kommuns arbete för hållbar utveckling i kommunen, säger Leif Lindholm samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Alla barn- och unga 7-19 år och som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att få ett ungdomskort. För att tillgång till kortet görs en anmälan via e-tjänst: http://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/busskortlänk till annan webbplats. Efter att kommunen behandlat anmälan skickas ungdomskortet sedan ut till den sökande. Kortet börjar gälla inför skolstart i augusti 2016.

Här kan du ta del av mer information.

Har du frågor? Kontakt: ungdomskort@ornskoldsvik.se

Bild på ungdomskortet

Såhär kommer ungdomskortet att se ut.

Aktuelltartikel publicerad av: Christine Åström

2018-01-29