Gångbana på Alfredshemsbron avstängd

Gångbanan på södra sidan av Alfredshemsbron är avstängd tills vidare.

I samband med besiktningen av Alfredshemsbron, längs med Mododvägen, framkom att räcket på södra sidan av bron har skador. Skadorna på vägräcket bedöms så allvarliga att gångbanan på den aktuella sidan har stängts av och ett skydd för motortrafiken har satts upp. Den aktuella gångbanan kommer under perioden inte att snöröjas och gångtrafikanter hänvisas till gångbanan på andra sidan av bron under avstängningen.

Renoveringsåtgärder för bron kommer att utredas och projekteras under 2021.


Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-10-14