Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Dispens för snötipp i hamnen

Det omfattande och täta snöfallet i kommunen har skapat stora mängder snö. För att hinna med att snöröja, både tidigare och pågående snöfall, har kommunen beviljats dispens från länsstyrelsen att tippa snöutlastningen från stadskärnan i hamnen vid Fjällräven Arena, där kommunens tidigare snötipp låg. Snötippen i hamnen är placerad på ett mycket kortare avstånd än till den landtipp som finns i Må. Det innebär att ett mindre antal fordon och maskiner behöver användas för snöutlastning, vilket frigör resurser som istället kan användas till att snöröja gator, vägar och gångbanor.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2021-01-21