Åsvägen fortsatt avstängd för genomfartstrafik

Från och med torsdag 22 augusti till och med torsdag 31 oktober kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik.

Risken för olyckor bedöms stor för det kvarstående arbetet med den nya gång- och cykelvägen. För att minimera risken för olyckor stängs Åsvägen av för genomfartstrafik tills dess att gång- och cykelvägen är färdigbyggd eller så snart olycksrisken har åtgärdats.

Trafikanter hänvisas till alternativa vägar. Endast genomfart för linjebussar är tillåten, busstrafik går enligt turlista.

Vi hoppas på förståelse för de problem och störningar som kan uppkomma under arbetet med den nya gång- och cykelvägen.

Vid frågor om den nya gång- och cykelvägen, kontakta:
Jan-Åke Zachrisson, Örnsköldsviks kommun
Telefon 0660-88 401

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-08-22