Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

10 december öppnar ny bussgata vid Örnsköldsviks sjukhus

I samband med den nya linjedragningen för lokalbussarna i Örnsköldsvik sker några förändringar av infrastrukturen vid Örnsköldsviks sjukhus och intilliggande gator. Här är de förändringar som börjar gälla 10 december och som är bra att känna till:

  1. En ny bussgata öppnas från Nygatan och upp mot Sjukhusets huvudentré
  2. En enkelriktad parkering med infart från Nygatan öppnas på hälsocentral Ankarets västra sida, där det byggts en ny gång- och cykelbana upp mot huvudentrén
  3. Gatan från korsningen Sjukhusgatan och ner mot Ångermanlandsgatan har ändrats till att bli signalreglerad bussgata. Gatan är endast avsedd för busstrafik, vilket innebär att inga personbilar kommer att kunna passera via bussgatan
  4. Busshållplatserna med väderskydd vid huvudentrén flyttas ut på Sjukhusgatan framför Hälsocentralen Ankarets entré
  5. Busshållplatserna vid Älgen flyttas, hållplatsen i riktning mot centrum flyttas in på bussgatan, i riktning mot Gullänget flyttas längre mot rondellen vid RC Norra
  6. Nya busshållplatser anordnas på Nygatan ovanför korsningen med Hantverkaregatan
  7. För att säkerställa bussarnas framkomlighet införs förbud mot att stanna och parkera på Nygatans västra sida, mellan Ångermanlandsgatan och Korsgatan/Furugatan samt på Nygatans östra sida utanför fastigheten Nygatan 44

Ombyggnationerna vid Örnsköldsviks sjukhus är en del i projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik som har delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt där kommunen, Landstinget Västernorrland och Kollektivtrafikmyndigheten samarbetar för en bättre kollektivtrafik. Projektets mål är att nå en total ökning av resandet med kollektivtrafik i Örnsköldsvik genom långsiktigt hållbara infrastruktursatsningar.

Här kan du läsa mer om projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik.

Illustration över de förändringar som genomförts vid Örnsköldsviks sjukhus och hälsocentral Ankaret.

Illustration över de förändringar som genomförts vid Örnsköldsviks sjukhus och hälsocentral Ankaret.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-11-24