Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts bör inkomma senast den 30 april för att skolskjutsen ska kunna garanteras från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter terminen börjat.

Läsåret * (obligatorisk)
Läsåret

Anledning till ansökan (komplettera under övrig information) * (obligatorisk)
Anledning till ansökan (komplettera under övrig information)


Elevens personuppgifter
Elevens personuppgifterFör- och efternamn

Telefonnummer

E-post
För- och efternamn

Telefonnummer

E-post