Länk till startsidan

Hallintoalue

Hyvä tietää

Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomen kielen että saamen kielen hallintoalueeseen. Tämä antaa suomalais- ja saamelaistaustaisille erityisiä oikeuksia niiden yleisten oikeuksien lisäksi, jotka ovat vähemmistölain mukaan voimassa koko maassa kaikkien kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten osalta. Ruotsissa kolmella kielellä, suomen kielellä, meänkielellä ja saamen kielellä on omat hallintoalueet, joihin kuuluu joukko kuntia. Örnsköldsvikin kunta ei toistaiseksi kuulu meänkielen hallintoalueeseen.

Erityiset kielelliset oikeudet

Sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä kuntaan ja muihin viranomaisiin yksittäisessä asiassa, josta kunta tai viranomainen on vastuussa.

Kunnan tai viranomaisen on annettava sinulle suullinen vastaus samalla kielellä sekä, sinun sitä pyytäessäsi, annettava kirjallinen käännös päätöksestä ja perustelusta.

Kunnan on annettava palvelua niillä kielillä, joiden hallintoalueeseen se kuuluu. Kunta voi päättää erityisen ajan ja paikan, jossa palvelua annetaan vähemmistökielellä.

Kunnan on myös muutoin pyrittävä antamaan kullekin yksittäiselle henkilölle kaikissa hallintoalueella ilmaantuvissa yhteyksissä vastaukset kyseisen henkilön omalla kielellä, jota puhuvilla on erityiset oikeudet. Siksi on keskeisen tärkeää, että kunta pyrkii aktiivisesti lisäämään kansallisia vähemmistökieliä osaavien määrää henkilökunnan keskuudessa, kaikissa kuntakonsernin toimintayksiköissä.

Kunnan on tarjottava esikoulua ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin vähemmistökielillä, jos joku toivoo sitä. Kunnan on lain mukaan aktiivisesti tiedotettava avustusta hakeville vanhuksille oikeudesta suomenkieliseen ja saamenkieliseen vanhustenhuoltoon sekä esikoulupaikkaa hakevilta huoltajilta on erityisesti tiedusteltava, haluavatko he lapsensa käyvän esikoulua kansallisella vähemmistökielellään.

Aktiviteetit kielen ja kulttuurin vahvistamiseksi

Useassa kunnan toimintayksikössä järjestetään aktiviteetteja käymällä vuoropuhelua kunkin kansal-
lisen vähemmistön kanssa. Aktiviteettien tarkoituksena on vahvistaa kieltä, kulttuuria ja identiteettiä. Joitakin esimerkkejä ovat: Suomalainen viikko kunnan kohtaamispaikoissa, suomenkielinen satutuokio ja runoilta kirjastossa, saamelainen viikko sekä suomen- ja saamenkieliset teatteri-, musiikki-, elokuva- ja konserttiesitykset. Avoimen neuvonpidon yhteydessä ja keskustelemalla suoraan vähemmistö-
koordinaattorin ja kulttuuristrategin kanssa voit esittää ehdotuksia konkreettisista aktiviteeteista ja toimenpiteistä, joilla vahvistetaan omaa kieltäsi, kulttuuriasi ja alkuperääsi.

Dialogi ja vaikutusvalta

Örnsköldsvikin kunta saa valtionavustusta suomen kielen ja saamen kielen hallintoalueella tehtävälle vähemmistötyölle ja valtionavustuksen käsittelylle ja käytölle on laadittu neuvonpitomalli. Mallin nimitys on Budjettineuvonpito suomen kieltä ja saamen kieltä varten, johon osallistuu kunnan suomalais- ja saamelaistaustaisia asukkaita. Kielikohtaisina neuvonpitoina järjestettäviin budjettineuvonpitoihin valitaan Örnsköldsvikin asukkaiden keskuudesta suomen ja saamen kieltä edustavat jäsenet.

Yhteydenotto

Yhteyskeskuksessa puhutaan vain ruotsia

Yhteyskeskus

Puhelin: 0660-880 00

Aukioloajat puhelin: 07:30–17:00 arkipäivisin (15. toukokuuta –15. syyskuuta 07:30–16:15)

Sähköposti: kontaktcenter@ornskoldsvik.se


Käyntiosoitteet

Vierailukeskus kaupungintalo Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan

Aukioloajat Vierailukeskus Kronan: 07:45–17:00 arkipäivisin (15. toukokuuta – 15. syyskuuta 07:45–16:15).
Joka kuukauden toisena keskiviikkona klo 14:30–16:00 voi käydä aikaa varaamatta suomenkielisen tai eteläsaamelaisen kunnanopastaja drop in-vastaanotolla kaupungintalolla.

Kaupungintalon vastaanotto Nygatan: Nygatan 16, 1 krs

Aukioloajat vastaanotto Nygatan: 07:45–16:30 arkipäivisin, suljettu lounastauon ajaksi 11:30–12:30 (15. toukokuuta – 15. syyskuuta 07:45–15:45)