Länk till startsidan

Äidinkieli

Hyvä tietää

Oppilaalla, joka kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön, on erityisen vahva oikeus äidinkielenopetukseen. Oppilaalta ei vaadita, että hän käyttää kieltä päivittäisenä kotikielenä tai että hänellä on perustiedot kielessä. Opetuksen käynnistymiseen ei myöskään vaadita viittä oppilasta, edellyttäen, että sopiva opettaja on saatavilla. Viisi kansallista vähemmistökieltä ovat suomi, jiddiŝ, meänkieli, romani ja saame.

Peruskoulussa ja lukiokoulussa oppilailla on oikeus saada äidinkielenopetusta omassa kansallisessa vähemmistökielessään. Esikoululuokka sisältyy peruskouluun ja se on ensimmäinen vuosi peruskoulun oppivelvollisuudesta.

Äidinkielenopetusta ohjaavia asiakirjoja ovat kurssisuunnitelmat ja äidinkielen ainesuunnitelmat. Arviointi ja arvosanan antaminen tapahtuu samalla tavoin kuin muissakin aineissa. Oppilaan tiedot ja taidot arvioidaan suhteessa kunkin koulumuodon kurssisuunnitelman tai ainesuunnitelmassa asetettuihin osaamisvaatimuksiin.

Jos haluat, että lapsesi saa äidinkielenopetusta peruskoulussa tai vastaavassa koulumuodossa, täytyy sinun hakea sitä. Jos olet lukiota tai vastaavaa koulumuotoa käyvä oppilas, haet itse äidinkielenopetusta. Hakemus tehdään ruotsinkielisellä lomakkeella ja e-palvelua käyttäen.

Esikoulun on pyrittävä antamaan lapselle, jonka äidinkieli on muu kuin ruotsi, mahdollisuus kehittää taitoaan kommunikoida sekä ruotsin kielellä että omalla äidinkielellään. Esikoulun opetussuunnitelman mukaan on tietoisuuden omasta kulttuuriperinnöstä ja osallisuuden toisten kulttuuriin autettava lapsia kehittämään omaa kykyään ymmärtää toisten elinehtoja ja arvostuksia. Lapset oppivat arkipäivän aktiviteeteissa leikin ja luovan toiminnan välityksellä. Siksi henkilökunnan on sopeutettava aktiviteetit, työtavat, ympäristö ja materiaali lasten tarpeiden mukaan.

Oppilaille, jotka tuntevat kuuluvansa johonkin kansalliseen vähemmistöön, tarjotaan vahvistettua äidinkielentukea esikoululuokassa. Huoltaja hakee vahvistettua äidinkielentukea.

Tukea annetaan 40 minuuttia viikossa esikoululuokan tavalliseen toimintaan integroituna tukena ja oppilasryhmässä. Lapset opettelevat eri teema-alueisiin liittyviä sanoja ja käsitteitä esimerkiksi leikkimällä, laulamalla, piirtämällä, pelaamalla pelejä ja lukemalla satuja.

Äidinkielenopetusta vähemmistökielessä voi saada joko ensikielenä (perustiedot) tai toisena kielenä (alkava kieli). Niillä on erilliset kurssisuunnitelmat ja osaamisvaatimukset. Flerspråkigt Centrum arvioi, tuleeko oppilaan opiskella kansallista vähemmistökieltä ensikielenä vai toisena kielenä. Huoltaja hakee äidinkielenopetusta lapselleen.

Lukiolaisilla, jotka tuntevat kuuluvansa johonkin kansalliseen vähemmistöön, tarjotaan äidinkielenopetusta. Oppilas hakee itse äidinkielenopetusta.

Aine äidinkieli on jaettu kolmeen kurssiin:

  • Äidinkieli 1, 100 pistettä, perustuu peruskoulun taitoihin tai vastaaviin taitoihin.
  • Äidinkieli 2, 100 pistettä, perustuu äidinkieli 1-kurssiin.
  • Äidinkieli – aktiivinen kaksikielisyys, 100 pistettä, perustuu äidinkieli 1-kurssiin.

Äidinkieliaineen kurssit alkavat joka syyslukukauden alussa ja kestävät kaksi lukukautta. Opetusta annetaan ryhmissä, joko lähiopetuksena (opettaja ja oppilas ovat samassa tilassa) tai kauko-opetuksena (reaaliaikaisena opetuksena opettajan ja oppilaiden ollessa eri tiloissa koulussa), 100 minuuttia viikossa ja opetus ajoitetaan ensisijaisesti tavallisen koulupäivän jälkeen järjestettäväksi.

Oppilaat, jotka on kirjoitettu perehdyttämisohjelmaan ja joilla ei ole hyväksyttävää arvosanaa äidinkieliaineessa vuosikurssilla 9, voivat hakea äidinkielenopetusta peruskoulukurssilla.

Lukiokoulua ja erityislukiokoulua käyvillä oppilailla, jotka hakevat äidinkielenopetusta kansallisessa vähemmistökielessä, on oltava hyvät tiedot vähemmistökielessä. Siten peruskoulua ja erityisperuskoulua käyville asetettavat vaatimukset eroavat niistä.

Yhteydenotto

Yhteyskeskuksessa puhutaan vain ruotsia

Yhteyskeskus

Puhelin: 0660-880 00

Aukioloajat puhelin: 07:30–17:00 arkipäivisin (15. toukokuuta –15. syyskuuta 07:30–16:15)

Sähköposti: kontaktcenter@ornskoldsvik.se


Käyntiosoitteet

Vierailukeskus kaupungintalo Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan

Aukioloajat Vierailukeskus Kronan: 07:45–17:00 arkipäivisin (15. toukokuuta – 15. syyskuuta 07:45–16:15).
Joka kuukauden toisena keskiviikkona klo 14:30–16:00 voi käydä aikaa varaamatta suomenkielisen tai eteläsaamelaisen kunnanopastaja drop in-vastaanotolla kaupungintalolla.

Kaupungintalon vastaanotto Nygatan: Nygatan 16, 1 krs

Aukioloajat vastaanotto Nygatan: 07:45–16:30 arkipäivisin, suljettu lounastauon ajaksi 11:30–12:30 (15. toukokuuta – 15. syyskuuta 07:45–15:45)