Nationella suicidpreventiva dagen

Varje år den 10 september infaller den nationella suicidpreventiva dagen för att uppmärksamma det allvarliga i att så många väljer att avsluta sina liv och vad vi som samhälle kan göra för att motverka detta.

I Sverige sker omkring 1 500 suicid varje år. Varje dag begår fyra personer suicid, det innebär att var sjätte timme dör någon genom att ta sitt eget liv. Det är fem gånger fler än de som dör i trafiken. Siffror för Västernorrland och Örnsköldsvik ligger i linje med rikets siffror.

Arrangemang i anslutning till Nationella suicidpreventiva dagen (alltid den 10 september)

I Örnsköldsvik så bedriver vi ett suicidpreventivt arbete med samhällsaktörer som kommunen, regionen, polisen och svenska kyrkan. Vi har Riktlinjer för suicidprevention 2016-2019,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster men vi har också som ambition att sprida kunskap om psykisk (o)hälsa och suicid. I vänsterspalten hittar du några sätt som vi arbetar med för att sprida kunskap inom området men också för att ge unga samtalsstöd utan att de ska behöva vända sig till sjukvården.

Alltsedan 2014 har vi uppmärksammat den Nationella suicidpreventiva dagen genom olika föreläsningar med fokus på suicidprevention. 2018 valde vi att fokusera på psykisk hälsa kopplat till migration.

Vi vet att psykisk ohälsa kan försvåra etableringen, men hur kan vi tillsammans förbättra möjligheterna till en god etablering för personer med psykisk ohälsa?

Den 10 september besökte Rahebe Rezai Nejad Örnsköldsvik med föreläsningen ”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”. Hon föreläste tillsammans med psykolog Martina Holmbom från ortens gymnasieskola som gav medicinska perspektiv på Rahebes berättelse. Deras två föreläsningar samlade totalt cirka 275 personer.

Årets arrangör var Kultur- och fritidsavdelningen, verksamhetsområde integration, Örnsköldsviks kommun.


Bilder från tidigare års arrangemang

Föreläsare Ullakarin Nybergs bildspel från föreläsning i Örnsköldsvik 2014länk till annan webbplats

Föreläsare Ullakarin Nybergs bildspel från föreläsning i Örnsköldsvik 2015länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2018-09-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsledare psykisk hälsa, samordnare av handlingsplan för suicidprevention och kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa"
073 - 270 49 95
Skicka e-post

Mer information