Du är här:

Omsorg och hjälp

Filmen beskriver följande områden:
stöd och hjälp till äldre
hemtjänst
korttidsplatser
vård- och omsorgsboende
trygghetsboende
träffpunkter
stöd vid funktionsnedsättning
stöd till anhöriga
stöd till familjer och enskilda
stöd vid missbruk och beroende
ekonomiskt stöd
stöd vid psykisk ohälsa.

Sidan uppdaterades

2019-10-28

Sidansvarig: