Medarbetarenkäten

Årets medarbetarenkät var öppen från och med 7 oktober till och med 27 oktober och går inte längre att svara på.

Du hittar mer information på intranätet Örnkom / Arbetsmiljö och hälsa / Medarbetarenkät.

Sidan uppdaterades

2019-11-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Daniel Edlund
Personalspecialist
0660-881 77
E-post