Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Barn och unga utsatta för våld

Välfärdsförvaltningens resurscentrum mot våld erbjuder enskilda krissamtal och gruppverksamhet för barn och ungdomar som själva sett eller upplevt psykiskt eller fysiskt våld i sina familjer. Insatserna riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 5-20 år.

Barn och ungdomar som blir vittne till våld och misshandel mår dåligt. De kan förlora tilliten till vuxna och sin framtidstro. Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar som upplevt våld hemma är huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, skuldkänslor, isolering, aggressivitet, rädsla och hjälplöshet. Erfarenheten av att ha upplevt våld kan prägla och påverka dem upp i vuxenlivet. Det är viktigt att de får möjlighet att tala med någon om sina upplevelser.

Trappansamtal

Barnen/ungdomarna erbjuds individuella krissamtal enligt Rädda barnens modell Trappan. Innan och efter samtalen ingår förberedande och avslutande föräldrasamtal.

I samtalen får barnen/ungdomarna:

  • Möjlighet att prata om det våld som de har varit med om
  • Kunskap om vanliga reaktioner när man lever i våldets närhet
  • Hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna tankar, känslor och behov
  • Efter de individuella samtalen kan barnen vid behov erbjudas ytterligare stödåtgärder.

Sidan uppdaterades

2020-10-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00.
Onsdag 13:00-15:00.

Vid behov av kontakt med mottagningsgruppen övriga tider under kontorstid: ring kommunens kontaktcenter, 0660-880 00.

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mejl på vardagar.