Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Serviceåtagande för räddningstjänst

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett serviceåtagande för att kommunicera vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller räddningstjänsten inom Örnsköldsviks kommun.

Vårt uppdrag

Räddningstjänsten ska hjälpa alla i Örnsköldsviks kommun i händelse av brand eller andra olyckor. Vi ska arbeta för att förebygga och begränsa bränder och skador till följd av bränder eller andra olyckor. Vi ska dessutom arbeta för att skydda mot andra olyckor än brand, allt enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Vi lovar att*

  • Vi ger dig som kommunmedborgare viktig information om brandskydd.
  • Vi erbjuder anpassad brandskyddsutbildning och information till allmänheten.
  • Vi följer upp och kontrollerar att företag, förvaltningar, organisationer och enskilda tar ansvar för sitt eget brandskydd. Detta gör vi genom en effektiv tillsynsverksamhet och rådgivning.
  • Vi förbereder insatser så att vi alltid är redo att möta alla typer av olyckor inom ramen för kommunens riskbild.
  • Vi genomför snabba och effektiva räddningsinsatser. Huvudstyrkan i Örnsköldsvik är heltidsanställd och ska rycka ut inom 90 sekunder. Vid övriga stationer är styrkan deltidsanställd och de ska rycka ut inom 6 minuter efter att larmet gått.

* Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte serviceåtagandet.

Hjälp oss att bli bättre

För att systemet med serviceåtaganden ska fungera är det viktigt att du talar om för oss när vi inte håller vad vi lovar. Kontakta i första hand chefen för den verksamhet du har synpunkter på eller mejla till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller skicka brev till:
”Synpunkter”
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Vill du veta mer

Välkommen att kontakta räddningstjänsten.
Telefon: 0660-880 00
E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
Besöksadress: Vikingagatan 34

Fastställd

Serviceåtagandet är fastställt av samhällsbyggnadsnämnden 21 november 2013, § 107.

Serviceåtagande för räddningstjänst som pdfPDF

Serviceåtagande - ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen

I Örnsköldsviks kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i det arbetet är att ta fram serviceåtaganden. Genom serviceåtaganden får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad som förväntas av dem.          

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: