Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Arbeta inom räddningstjänsten

Inom räddningstjänsten finns olika yrkesroller: brandman hel- eller deltid, brandförman deltid, styrkeledare, insatsledare, brandinspektör och brandingenjör. Alla är, oavsett yrkesroll, delaktiga i arbetet i de fem skeendena: förhindra, skadebegränsa, förbereda, genomföra, samt följa upp olycka. En brandmans arbete kan bland annat bestå av:

  • Utbilda i skadeförebyggande åtgärder ute i samhället, t.ex. på skolor.
  • Utbilda och genomföra övningar för att klara insatser i kommunen.
  • Utföra service och underhåll på utrustning och fastigheter.
  • Fysisk träning.
  • Skadeförebyggande åtgärder, exempelvis tillsyn.
  • Uppföljning av insats eller verksamhet.

Det är med andra ord ett varierande yrkesinnehåll där det behövs ständig utbildning, övning och fysisk träning.

Övning och intern fortbildning

Heltidsbrandmannen ska öva minst 155 timmar per år och deltidsbrandmannen ca 50 timmar per år. Övningarna omfattar både skadeförebyggande och skadeavhjälpande räddningstjänst. Ledningspersonal ska öva minst 25 timmar per år med inriktning på ledning. En del av brandmännen utbildas även för att kunna rök- och kemdyka. På dessa brandmän ställs högre krav på fysik och övningsinnehåll.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Håkan Wiberg
Enhetschef räddningstjänsten 
0660-787 60
Skicka e-post