Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Räddningstjänst

En av Räddningstjänstens deltidsbrandmän.

En av Räddningstjänstens deltidsbrandmän.

Bränder, trafikolyckor, kemikalieolyckor - när någonting allvarligt har hänt larmar du räddningstjänsten via larmnumret 112.

Dygnet runt, året runt, finns alltid en räddningsstyrka i beredskap på 44 man fördelat på 10 orter i vår kommun. Huvudstyrkan i Örnsköldsvik är heltidsanställd och ska kunna rycka ut inom 90 sekunder. Vid övriga stationer är styrkan deltidsanställd och de ska kunna rycka ut inom 6 minuter efter att larmet gått. Den deltidsanställde brandmannen finns inte på brandstationen utan beger sig dit vid larm. Med utgångspunkt i riskerna är kommunen indelad i områden med olika storlek på räddningsstyrkans manskap.  

Räddningstjänstens verksamhet bygger på att förhindra och skadebegränsa olyckor, förbereda och genomföra insatser samt att följa upp insatser och övrig verksamhet.

Brandmannens vardag består av förebyggande arbete i form av t.ex. utbildningar, tillsynsarbete eller besök på skolor. Han eller hon ska även hindra och begränsa skador på liv, egendom och miljö vid alla typer av olyckshändelser eller tillbud. För det behövs ständig utbildning, övning och fysisk träning.

Räddningstjänsten samverkar och övar regelbundet bland annat med polis, landsting, trafikverket, de större industrierna och andra myndigheter och organisationer för att förebygga och förhindra skador.

Sidan uppdaterades

2021-01-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontakta Räddningstjänsten via Kommunens alarmeringscentral
0660-787 50
Skicka e-post

Akutnummer vid larm
112

Besöksadress

Brandstationen
Vikingagatan 34
891 38 Örnsköldsvik