Du är här:

Kommunens krisberedskap

Det gör kommunen

Kommunen finns till för dig i vardagen och ska fortsätta att göra det även under kriser och katastrofer.

Arbetet med krisberedskap är tätt förbundet med övrigt kvalitetsarbete och ska ske som en kontinuerlig process inom samtliga samhällsviktiga verksamheter inom den kommunala organisationen. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att de återfår sin funktionalitet snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner bör det finnas en god förmåga att hantera störningar.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett styrdokument som anger inriktning för kommunens arbete med krisberedskap utifrån lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Styrdokumentet beskriver det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

Sidan uppdaterades

2018-10-24

Sidansvarig:

Mer information

Viktiga nummer
112 - Akut, livshotande situationer
113 13 - Krisinformation

Läs mer
Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster