Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunens krisberedskap

Det gör kommunen

Kommunen finns till för dig i vardagen och ska fortsätta att göra det även under kriser och katastrofer.

Arbetet med krisberedskap är tätt förbundet med övrigt kvalitetsarbete och ska ske som en kontinuerlig process inom samtliga samhällsviktiga verksamheter inom den kommunala organisationen. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att de återfår sin funktionalitet snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner bör det finnas en god förmåga att hantera störningar.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett styrdokument som anger inriktning för kommunens arbete med krisberedskap utifrån lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Styrdokumentet beskriver det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

Krisinformation till allmänheten

När samhället drabbas av störningar av olika slag är information till allmänheten viktig. Vid en större händelse kommer information att spridas här på kommunens hemsida, Sveriges radio P4 Västernorrland, 100.1MHz samt via 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan även följa kommunens Facebook-sida Örnsköldsviks kommun - Krisinformation.

Vill du engagera dig?

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap för att hjälpa kommuner och myndigheter att fungera så bra som möjligt vid allvarliga samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Här kan du läsa mer om olika former av frivilligengagemang inom svensk krisberedskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivillig resursgrupp (FRG)

Som enskild kommun är det svårt att ha resurser själv att hantera alla kriser som kan inträffa. Örnsköldsvik har därför valt att inrätta en frivillig resursgrupp (FRG) som, efter beslut av central krisledningsorganisation, kan kallas in som en uthållighets- och förstärkningsresurs då ordinarie kommunala resurser inte räcker till. FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning, stabsadministration och andra praktiska uppgifter som att exempelvis dela ut vatten vid vattenavbrott

Kommunen har tecknat ett uppdragsavtal med Örnsköldsviks Civilförsvarsförbund om att samordna kommunens FRG. I detta uppdrag ingår bland annat rekrytering, utbildning, övning och inkallning vid en händelse.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i kommunens FRG? Läs mer här och lämna din intresseanmälan så blir du kontaktad av kommunens FRG-ansvarig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även här läsa mer om frivilliga resursgrupper.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

Mer information

Viktiga nummer
112 - Akut, livshotande situationer
113 13 - Krisinformation

Läs mer
Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster