Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att förebygga, förbereda, hantera och lära av störningar som kan inträffa i samhället.

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet avser det händelser som drabbar väldigt många människor eller ger så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Idag användes oftast begreppen samhällsstörning och i nästa skede extraordinär händelse för att beskriva en sådan händelse som avviker från det normala, och innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver snabba insatser av en kommun.

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på tre grundprinciper:

Ansvarsprincipen: den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har ansvar under en samhällsstörning.

Likhetsprincipen: verksamhetens normala organisation och lokalisering ska så långt som möjligt bibehållas under en samhällsstörning.

Närhetsprincipen: samhällsstörningen ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Det är först om de lokala resurserna inte räcker som det blir aktuellt med regionala och statliga insatser.

Genom att skaffa dig en god hemberedskap och tillgodose dina grundläggande behov när viktiga funktioner och tjänster i samhället inte fungerar som vanligt kan du bidra till kommunens gemensamma krisberedskap. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med krisberedskap och vilket ansvar du som privatperson har.

Sidan uppdaterades

2019-06-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kommunskydd
Skicka e-post

Mer information

Viktiga nummer
112 - Akut, livshotande situationer
113 13 - Krisinformation

Läs mer
Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster