Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunens alarmeringscentral

Kommunens alarmeringscentral, KAC, är en kommunal larmcentral som ligger under avdelningen brand och säkerhet. KAC har sina lokaler i brandstationen på Vikingagatan 34 i Örnsköldsvik.

KAC erbjuder följande:

  • Inkoppling av larmsignal
  • Jourförmedling
  • Bevakning av ensamarbete
  • Radiosystemet RAKEL
  • Utlarmning av räddningsresurser
  • Bakre ledning vid allvarliga händelser och kriser

KAC hanterar en mängd larm inom olika kategorier såsom trygghetslarm, brandlarm, inbrottslarm, kameralarm, driftlarm och hisslarm. Här kan du ta del av mer information och vad du ska tänka på när du vill att KAC ska ta emot din larmsignal.

KAC ska vara mottagare för Örnsköldsvik kommuns och de kommunala bolagens alla larm. Även företag i övrigt kan välja att koppla in larm till KAC från sina brandlarmanläggningar.

Utöver larmmottagning hanterar KAC kommunens växel på tid som ligger utanför kontorstid, jourförmedling av olika slag och utalarmering av Örnsköldsvik kommuns räddningstjänst vid räddningsinsatser.

KAC agerar som samverkanscentral för olika förvaltningar där vi genom bland annat radiosystemet RAKEL är ett stöd för olika verksamheters kommunikation och säkerhet. Vi är stolta över att vi tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kommit långt i arbetet med RAKEL så att hemtjänst, alkoholhandläggare med flera kan utveckla sitt dagliga arbete vad gäller både enklare arbetssätt och säkerhet.

KAC arbetar för att stärka ledningsförmågan i kommunen vid allvarliga händelser och kriser genom att samverka med olika aktörer som kan bli berörda vid större händelser. KAC är bemannad dygnet runt för att snabbt kunna ta emot inkommande larm och felanmälningar och utifrån dessa kalla ut rätt resurser för den insats som händelsen kräver.

Samarbete med Umeåregionen

KAC har även inlett ett samarbete med Umeåregionen som kortfattat innebär att kommuner som ingår i regionsamarbetet ska kunna använda KAC utifrån sitt behov gällande de tjänster KAC tillhandahåller. Regionssamarbetet är i sin begynnelse men förhoppningen är att det kommer innebära både en förenkling för alla som hanterar larmfrågor idag samt en kostnadseffektivisering för varje enskild kommun.

Sidan uppdaterades

2021-01-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jonas Boström
Enhetschef
0660-787 54
Skicka e-post

KAC (Kommunens alarmeringscentral)
0660-787 50
Skicka e-post

Avvikelsehantering KAC