Du är här:

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Du kan läsa mer om höjd beredskap och om hur samhället förbereder sig för kris och krig på krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns utspridd i olika typer av byggnader, exempelvis bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som vanliga lokaler.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Kommunens tidigare verksamhet och organisation kring skyddsrum är idag avvecklad. Sedan 2006 ansvarar Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) för alla uppgifter om skyddsrum. MSB utför kontroller men fastighetsägaren underhåller och åtgärdar själva eventuella brister.

Läs mer om skyddsrum härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Totalförsvar

Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet.

Målet för det civila försvaret är att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vill du engagera dig?

Vid allvarliga störningar eller kriser hjälper frivilliga försvarsorganisationer kommuner och myndigheter att få samhället att fungera så bra som möjligt. Här kan du läsa mer om de frivilliga försvarsorganisationerna och hur du gör för att vara med och bidra.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-10-24

Sidansvarig:

Mer information

Viktiga nummer
112 - Akut, livshotande situationer
113 13 - Krisinformation

Läs mer
Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster