Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsvik 2016-2019

Kommunen har tagit fram ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet för programperioden 2016 - 2019. Handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2015-12-08, §21.

Programmet innehåller åtta olika områden där framgångsfaktorer, strategiskt viktiga arbetsuppgifter för kommunen och särskilda satsningar under programperioden lyfts.

Delområden i programmet:

  • Brandsäkerhet och räddningstjänst
  • Krisberedskap
  • Trafiksäkerhet
  • Fallprevention
  • Drog- och brottsprevention
  • Suicidprevention
  • Vattensäkerhet
  • Samhällsplanering

Här kan du ta del av Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsvik 2016-2019.PDF

Bakgrund och syfte: Örnsköldsviks kommuns första handlingsprogram för trygghet och säkerhet togs fram för tio år sedan och programmet förnyas vart fjärde år. Syftet med programmet är att berätta om vilka framgångsfaktorer och mål som finns för kommunens verksamheter gällande trygghet och säkerhet.

Strategi- och policydokument, samt delprogram hittar du nedan:

Kommunens strategier för trygghet och säkerhet 2016-2019PDF

Kommunens policy för trygghet och säkerhet.PDF


Sidan uppdaterades

2020-12-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Tomas Roos
Avdelningschef brand- och säkerhetsavdelningen
0660- 787 52
Skicka e-post